Lodjur

Lodjuren lever i de djupa skogarna nedom fjällen, men söker sig gärna till bergiga trakter, framför allt när de behöver skydd från eventuella förföljare och när det skall yngla.

Eftersom lodjuren tillhör de rovdjur som lever högst upp i näringskedjan, har människan utgjort dess enda egentliga fiende. Lodjuren har uppfattats som konkurrenter om jaktbytet och de har utgjort ett hot mot tamboskapen. Härjedalen har i alla tider haft en fast stam av lodjur, vars storlek varierat från tid till annan, beroende på bytestillgång och jakttryck.
Rävskabb har under senare delen av 1900-talet även drabbat lodjur, varför denna parasitåkomma också kan ha bidragit till de periodvisa nedgångarna i djurantal.

Det händer faktiskt att lodjur blir dödade i trafikolyckor, även om det tillhör undantagen. Lodjur är mycket försiktiga och ser sig därför noga för innan de korsar en landsväg.
Lodjurets beteende har i vissa fall påverkats av mer varaktig kontakt med tamboskap, som utgör förhållandevis lätt fångade byten. Tanklös hantering av slaktavfall, t.ex. genom utläggning av åtel för vakskytte och liknande, kan också ha bidragit till ett ändrat och mer frimodigt uppträdande hos enskilda lodjur.

Som alla kattdjur förflyttar sig lodjuret smygande, ibland nästan trevande, för att i nästa ögonblick blixtsnabbt attackera bytet. De jagar gärna om natten och alltid ensamma. Lodjuret förflyttar sig över stora områden och därför är det lätt att överskatta antalet vid inventeringar. Det skjuts och fångas cirka tio lodjur varje år inom landskapet Härjedalen.

Copyright ©Härjedalens kommun Text och bild är skyddade av lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering förbjuden.

Lodjur

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-01-22 17.05
av Anna Elfqvist