Kommunarkivet

Arkiv

Kommunarkivets främsta uppgift är att bevara kommunens historia för framtiden. De äldsta kommunala handlingarna är från 1863.

Arkivet förvarar och vårdar de arkivhandlingar som kommer till kommunarkivet från kommunens olika nämnder. Kommunarkivet ger service till forskare, förvaltningarna och allmänheten.

Sammanlagt förvaras här 1 200 hyllmeter handlingar, varav 500 hyllmeter utgörs av de gamla kommunernas arkiv före sammanslagningen 1974.

Kommunsammanslagningarna.pdfPDF (pdf, 39 kB) för en bild över kommunernas olika sammanslagningar.
 

Dessa arkiv finns

Hede kommun 1863-1951
Vemdalens kommun 1863-1951
Hede kommun 1952-1973

Ytterhogdals kommun 1863-1951
Överhogdals kommun 1863-1951
Ängersjö kommun 1925-1951 (tillhörde Ytterhogdals kommun före 1925)
Hogdals kommun 1952-1973

Lillhärdals kommun 1863-1973

Svegs kommun 1863-1951
Svegsmons municipalsamhälle 1908-1936
Svegs köping 1937-1966 (bildades genom utbrytning ur Svegs kommun 1937)
Linsells kommun 1863-1951
Älvros kommun 1863-1951
Svegs landskommun 1952-1966 (innefattar Linsell, Älvros o del av Svegs kommun)
Svegs köping 1967-1970  därefter namnändring till
Svegs kommun 1970-1973

Tännäs kommun 1863-1973
 
Härjedalens kommun 1974 —
 
I kommunarkivet finns även arkiv, donerade till kulturnämnden:
Folke Pålssons arkiv
Marmaarkivet
Frans Järnankars arkiv
Gösta Bjelkeborns emigrantforskning
Oskar Olofssons fotosamling

Besöksadress:
Medborgarhuset, Ringvägen 2, Sveg.

Om du vill beställa tid för forskning, få fram uppgifter ur arkivet eller få råd i arkivfrågor
kontaktar du:

Kristina Pålsson

Kristina Pålsson 
Arkivassistent  
0680-161 32
kristina.palsson@herjedalen.se 

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-12-13 16.42
av Åsa Evertsdotter