Socialförvaltningen

Socialförvaltningens främsta uppgift är att hjälpa människor som på grund av ålder, handikapp, ekonomiska eller familjeproblem behöver stöd och hjälp.

Trygghet, kvalitet och delaktighet kännetecknar god omsorg. Kontakt och gemenskap med andra människor påverkar i allra högsta grad vårt välbefinnande. Våra barn, handikappade och äldre har särskilda behov av livskvalitet och trygghet.

Verksamheten är uppdelad i tre verksamhetsområden
Individ- och familjeomsorg
Omsorg
Ensamkommande barn och ungdomar

Chef för socialförvaltningen är
Anda Embretzen
tfn 0680-176 59
anda.embretzen@herjedalen.se

Expedition 0680-161 40
Expeditionstider 10.00 - 14.30
Lunch 12-13

Kontaktinformation
Postadress
Härjedalens kommun
Sociala
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-12-06 17.18
av Åsa Evertsdotter