Kommunkansliet

Kansliet har samordnings- och servicefunktion med ansvar för dokumenthantering.
Kansliet genomför planerings- och utredningsarbete av övergripande och allmän karaktär.

Mejladresser är förnamn.efternamn@herjedalen.se

Titel

Namn

Telefon

E-post

Kanslichef

Mats Sjöstedt

0680-161 64

mats.sjostedt(a)herjedalen.se

Kommunsekreterare

Johan Höglund

0680-161 94

johan.hoglund(a)herjedalen.se

Nämndsekreterare/Registrator

Belinda Härjebäck

0680-161 73

belinda.harjeback(a)herjedalen.se

Nämndsekreterare/Registrator

Sarah Tjärnås

0680-161 41

sarah.tjarnas(a)herjedalen.se

Registrator

Camilla Mehlqvist

0680-161 46

camilla.mehlqvist(a)herjedalen.se

Arkivassistent

Kristina Pålsson

0680-161 32

kristina.palsson(a)herjedalen.se


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-09-01 16.42
av Sarah Tjärnås