HR-avdelningen

HR-avdelningens uppdrag är att initiera, driva, utveckla och bevaka kommunövergripande arbetsgivar- och förhandlingsfrågor som innebär legala krav på oss som arbetsgivare; lönebildning och lokala kollektivavtal. Vi arbetar främst med chefsstöd när det gäller kompetensförsörjning, arbetsrättslig rådgivning och avtalstolkning, arbetsmiljö, rehabilitering, rekrytering. Vi utvecklar arbetssätt och rutiner inom hela HR-området. Vi ansvarar för löne-, försäkrings- och pensionsadministration.

HR-lön har telefontid tisdag-torsdag 10.00 - 12.00.

Titel

Namn

Telefon

E-post

HR chef

Britt Paju

0680-161 61

britt.paju@herjedalen.se

HR konsult

Lars Ljungsparr

0680-161 67

lars.ljungsparr@herjedalen.se

HR Lön systemförvaltare

Agneta Hansson

0680-161 53

agneta.hansson@herjedalen.se

HR Lön konsult

Ingrid Fredriksson

0680-161 03

ingrid.fredriksson@herjedalen.se

HR Lön konsult

Agneta Wigman

0680-163 21

agneta.wigman@herjedalen.se

HR Lön konsult

Irene Kristoffersson

0680-163 48

irene.kristoffersson@herjedalen.se

HR Lön konsult

Ulrika Hill

0680-161 54

ulrika.hill@herjedalen.se

HR Lön konsult

Ulrika Nilsson

0680-161 55

ulrika.nilsson@herjedalen.se

HR Lön konsult

Maria Andersson

0680-163 03

maria.andersson@herjedalen.se

HR konsult

Anna Svenberg

0680-163 05

anna.svenberg@herjedalen.se


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-09-17 16.48
av Anna Elfqvist