Flyktingsituationen, information

händer

Läget i omvärlden och flyktingkrisen gör att allt fler nyanlända och ensamkommande barn placeras ut i landets kommuner. Härjedalen är inget undantag.

Många Härjedalingar är engagerade, och kommunen får många frågor om ansvar, organisation och hur man bäst kan hjälpa till. Här finns samlad information kring ämnet med länkar för vidare läsning.

Arbeta med flyktingar
Just nu söker Härjedalens kommun arbetsledare och vägledare som ska arbeta på boenden för ensamkommande barn. Kommunen söker också socialsekreterare, modersmålslärare och lärare i SVA.
Kommunens lediga jobb hittar du här

Boende
Vill någon hyra ut sitt hus kan de kontakta Migrationsverket www.migrationsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Gäller asylboende.

Den privatperson som vill hyra ut hus kan även annonsera ut det som vanligt.

Om någon vill hyra ut lägenheter kan man kontakta integrationsservice, tel 070-579 48 47 eller 070-202 03 71. Det är aktuellt för kommunplacerade flyktingar.

Ensamkommande barn och ungdomar
Det finns också olika möjligheter att hjälpa och stödja ensamkommande. Barnen och ungdomarna behöver bl.a. en god man. Som god man för en ensamkommande fyller du en viktig uppgift och träder in i både vårdnadshavares och förmyndares (oftast föräldrars) ställe och har såväl rätt som skyldighet att bestämma i alla frågor som rör barnets/ungdomens angelägenheter, både personliga som ekonomiska och rättsliga.
Läs mer om att bli God man

Vän/mentor
Inom integrationsområdet kan du bli en vän/mentor, som ställer upp ideellt som kontaktperson för att underlätta den första tiden för nyanlända. Kommunen arbetar med att förmedla kontakter i projektet Möte mellan människor.

Frivilligorganisationer
Det finns frivilligorganisationer som är engagerade i flyktingsituationen, t.ex. kan man skänka kläder till secondhandbutiker där pengarna sedan används till hjälp i  flyktingkatastrofen.

Mer information om flyktingsituationen
finns också hos Migrationsverket, migrationsverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och länsstyrelsen i respektive län.
Länsstyrelsen i Jämtlands länlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Ytterlligare en sida som har information är krisinformation.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Brandskyddsföreningen har tagit fram en vägledning och en webbaserad brandskyddsutbildning. Här finns en länk till brandskyddsföreningen och deras material.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-03-30 10.02
av Henry Jonasson