Arbetsförmedlingens ansvar

Etablering av nyanlända

Den 1 december 2010 trädde lagen om etableringsinsatser för vissa nyanlända i kraft. Med förändrad och förtydligad ansvarsfördelning mellan myndigheter och kommuner, ökat egenansvar och valfrihet för individen och en ny aktör - etableringslotsen - ska nyanlända ges bättre förutsättningar att så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin egen försörjning.

Lagen ger Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för etableringsinsatserna.

Läs merlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2016-01-14 14.04
av System Webbmaster