Integration i Härjedalen

Härjedalens kommun tar emot flyktingar

Asylsökande vuxna  och familjer
Asylsökande är personer som väntar på besked om uppehållstillstånd. I Härjedalen bor asylsökande i Lillhärdal, Hede och Ytterhogdal i lägenheter som hyrs av Migrationsverket.

Asylsökanden får inte läsa SFI, svenska för invandrare. Barnen har inte skolplikt men erbjuds plats i skolan. Kommunen får ersättning av Migrationsverket för skolkostnaderna.

När asylsökande har fått uppehållstillstånd kan Arbetsförmedlingen besluta att de ska flytta till annan ort. Kommunen arbetar för att skapa möjligheter för dem att vara kvar i Härjedalen.

Vuxna asylsökande har möjlighet att göra praktik på företag eller arbeta. Företagare som vill ta emot asylsökande kontaktar Migrationsverket.

Kommunplatser​
Kommunplatser får personer som fått uppehållstillstånd i Sverige. De har rätt att studera SFI, svenska för invandrare. Barnen har skolplikt.

Kommunen har ett avtal med länsstyrelsen om att ta emot personer och de kan bo i alla orter i kommunen. De blir kommunmedborgare och skrivna i Härjedalen.

Ensamkommande flyktingbarn
Ensamkommande flyktingbarn och ungdomar bor i Sverige på HVB-hem (hem för vård och boende) som sköts av kommunen.

Kommunen har avtal med länsstyrelsen om platser. Några av platserna är för asylsökande.

18+ verksamheten
När ungdomar fyllt 18 år flyttar de till egna lägenheter i Sveg. De får stöd av personal från HVB-hemmet. Kravet är att ungdomen väljer att gå i gymnasieskolan.

Länk till migrationsverket
Länk till f-kassan
Kontaktinformation
Integrationsservice

0680-169 25
E-postadress
integration@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-03-03 10.35
av Åsa Evertsdotter