Arbete och aktivitet

Kommunerna ska enligt socialtjänstlagen (1 kap. 1 § SoL) främja människornas aktiva deltagande i samhällslivet.

Arbete ger inkomster och möjlighet att försörja sig själv. Det är viktigt för människors självbestämmanderätt och integritet. Socialtjänstens insatser ska inriktas på att frigöra och utveckla enskilda människors och gruppens egna resurser.

Avdelningen för arbete och aktivitet består av:

  • Arbetsmarknadsenheten
  • Integrationsservice
  • Resursenheten
  • Idamic, Individuellt dagligt arbete människan i centrum
  • Miljöenheten.

Avdelningen verkställer beslut enligt LSS, socialtjänstlagen och arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

Kontaktinformation
Assistent
Linda Lundborg
0680-163 31
linda.lundborg@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-03-03 10.21
av Åsa Evertsdotter