Bildningsförvaltningen

Förvaltningen ansvarar för förskoleverksamheten, förskoleklassen, grundskolan, gymnasieskolan, komvux, musikskolan, fritidshem, fritidsgårdar och kommunens flyktingverksamhet.

Det finns även verksamhet för grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux.

Tillförordnad chef är Tina Hammargård Svensson
0680-162 30

Se mera under Barn & utbildning
Se mera under Fritid
Se mera under Kultur

Kontaktinformation
Postadress
Härjedalens kommun
Barn, utbildning och fritid
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-04-03 10.07
av Kerstin Roslund