Förvaltningar

Kommunens verksamhet är stor och varierande. Politikerna i nämnderna fattar övergripande beslut om mål och riktlinjer. Som fritidspolitiker har man ingen möjlighet att se till att besluten blir verklighet. Därför finns förvaltningarna med tjänstemän, som verkställer besluten och sköter verksamheten.

De anställda är experter i sina olika områden. Är det skolan som nämnden ansvarar för anställer förvaltningen rektorer, lärare, vaktmästare, ekonomer och andra yrkesgrupper som behövs för att driva och följa upp verksamheten.

Det finns 1 100 anställda i Härjedalens kommun.

Varje förvaltning organiserar sig för att på bästa sätt jobba med de mål politikerna bestämt.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-12-06 17.11
av Åsa Evertsdotter