Miljö- och byggnämnd

Taxor


Taxor antas av kommunfullmäktige och nyantagna taxor publiceras därför sedan 2020-01-01 under kommunfullmäktiges del av författningssamlingen


Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagenPDF (pdf, 17.9 kB)Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-01-01 00.00
av Johan Höglund