Kommunstyrelse

FörfattningssamlingDelegationsordning, kommunstyrelsenPDF (pdf, 855.4 kB)Instruktion för IT-säkerhetPDF (pdf, 64 kB)Instruktion för kommunchefenPDF (pdf, 146.2 kB)Plan för tillsyn av arkivvårdenPDF (pdf, 428.9 kB)Program för integrationspolitikPDF (pdf, 190.2 kB)Reglemente för Härjedalens ungdomsrådPDF (pdf, 20.8 kB)Reglemente för kommunstyrelsenPDF (pdf, 180.1 kB)Regler för tomtköPDF (pdf, 24.9 kB)Riktlinjer för anhörigstöd inom socialtjänstenPDF (pdf, 155.6 kB)Riktlinjer för användande av kommunens fordon och arbetsmaskinerPDF (pdf, 32.8 kB)Riktlinjer för avgiftshandläggning inom omsorg om äldre personer och personer med funktionsnedsättning i Härjedalens kommunPDF (pdf, 318.6 kB)Riktlinjer för bidrag till samlingslokalerPDF (pdf, 147.2 kB)Riktlinjer för biståndshandläggning samt verkställighet för äldre och funktionsnedsatta i Härjedalens kommunPDF (pdf, 278.9 kB)Riktlinjer för bisysslaPDF (pdf, 46.8 kB)Riktlinjer för donationsfonder förvaltade av Härjedalens kommunPDF (pdf, 144.3 kB)Riktlinjer för ersättning för elevs sönderslagna glasögonPDF (pdf, 12.2 kB)Riktlinjer för evenemangsstöd och uppvaktningarPDF (pdf, 181.6 kB)Riktlinjer för hantering av arkivPDF (pdf, 35.7 kB)Riktlinjer för kommunstyrelsens uppsiktspliktPDF (pdf, 182.4 kB)Riktlinjer för motions- och friskvårdsverksamhetPDF (pdf, 150.1 kB)Riktlinjer för officiell flaggning i Härjedalens kommunPDF (pdf, 209.7 kB)Riktlinjer för rehabiliteringPDF (pdf, 19.9 kB)Riktlinjer för representationPDF (pdf, 42.8 kB)Riktlinjer för sociala medierPDF (pdf, 88 kB)Riktlinjer gällande alkohol- och drogerPDF (pdf, 31.1 kB)Riktlinjer mot diskriminering, kränkande särbehandling, trakasserier och repressalierPDF (pdf, 321.2 kB)
Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-09-13 10.44
av Johan Höglund