Kommunfullmäktige

FörfattningssamlingArbetsordning för kommunfullmäktigePDF (pdf, 186 kB)AvfallsplanPDF (pdf, 1 MB)


Bilagor avfallsplanPDF (pdf, 413.4 kB)

Bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevaldaPDF (pdf, 189.9 kB)Bestämmelser om ersättning till samfällighetsföreningar för snöröjning med meraPDF (pdf, 13 kB)Bestämmelser om kommunalt partistöd och oppositionsstödPDF (pdf, 141.8 kB)Bolagsordning för Härjegårdar Fastighets ABPDF (pdf, 49.8 kB)Föreskrifter för renhållning i Härjedalens kommunPDF (pdf, 1.1 MB)Handlingsprogram för alkohol- och drogpolitikPDF (pdf, 44.4 kB)Lokala ordningsföreskrifter för torghandelPDF (pdf, 10.9 kB)Plan för bibliotek 2014-2018PDF (pdf, 378.9 kB)Plan för krishanteringPDF (pdf, 435.8 kB)Plan för kultur och fritid 2015--2018PDF (pdf, 175.5 kB)Policy för arbetsmiljön i Härjedalens kommunPDF (pdf, 663 kB)


Fördelning av arbetsmiljö-arbetsuppgifterPDF (pdf, 176 kB)

Policy för hemsändning av dagligvarorPDF (pdf, 45.5 kB)Policy för informationssäkerhetPDF (pdf, 50.4 kB)Policy för integrationsarbetetPDF (pdf, 291.2 kB)Policy för internationellt arbete och samverkanPDF (pdf, 37.4 kB)Policy för krisberedskap och civilt försvarPDF (pdf, 2.5 MB)Policy för konsthanteringPDF (pdf, 24.4 kB)Policy för likabehandlingPDF (pdf, 213.5 kB)Policy, medarbetarpolicyPDF (pdf, 140.3 kB)Policy för medelsförvaltningPDF (pdf, 41.7 kB)Policy för miljö och övergripande miljömålPDF (pdf, 27.1 kB)Policy för miljöklassning av kommunens fordonPDF (pdf, 15.2 kB)Policy för projektPDF (pdf, 35.3 kB)Policy för resorPDF (pdf, 25.9 kB)Policy för rökfri arbetstidPDF (pdf, 15.7 kB)Policy för säkerhetPDF (pdf, 23.3 kB)Policy, säkerhet för för förtroendevaldaPDF (pdf, 169.2 kB)Policy för telefonhanteringPDF (pdf, 44.9 kB)Policy för upphanding (länsgemensam)PDF (pdf, 29 kB)Policy, bidragsnormer för kultur och fritidPDF (pdf, 134 kB)Program för handikappolitikPDF (pdf, 63.4 kB)Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare mandatperioden 2015-2018PDF (pdf, 331.6 kB)Reglemente för attest och utanordningPDF (pdf, 17.5 kB)Reglemente för demokratiprisetPDF (pdf, 115.6 kB)Reglemente för Härjedalens kommuns idrottpris och idrottsstipendiumPDF (pdf, 131.5 kB)Reglemente för Härjedalens kommuns kulturpris och kulturstipendiumPDF (pdf, 131.6 kB)Reglemente för Härjedalens råd för pensionärer och funktionshindradePDF (pdf, 146.4 kB)Reglemente för internkontrollPDF (pdf, 110.8 kB)Reglemente för krisledningsnämndPDF (pdf, 169.3 kB)Reglemente för näringslivsrådetPDF (pdf, 142.9 kB)Reglemente för revisionenPDF (pdf, 153 kB)Reglemente för samiska rådet Vaajman GïelePDF (pdf, 144.7 kB)Reglemente för ValnämndenPDF (pdf, 33.8 kB)Reglemente för överförmyndarePDF (pdf, 34.2 kB)Regler för Härjedalens kommun gällande anslag till studieförbundenPDF (pdf, 46.7 kB)Strategi för ITPDF (pdf, 20.7 kB)Taxa enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedelPDF (pdf, 143.1 kB)Taxa för avfallshanteringPDF (pdf, 302.7 kB)Taxa för alkohol och tobak, ansöknings- och tillsynsavgifterPDF (pdf, 161.7 kB)Taxa för framtagande av exploateringsavtalPDF (pdf, 746.4 kB)Taxa för framtagande av kopior av allmänna handlingarPDF (pdf, 132.2 kB)Taxa för offentlig kontroll utifrån livsmedelslagstiftningenPDF (pdf, 290.5 kB)Taxa för torghandelPDF (pdf, 6.1 kB)Taxa för VAPDF (pdf, 234.2 kB)Taxa inom plan- och bygglagens områdePDF (pdf, 230.9 kB)Taxa, miljöbalkstaxaPDF (pdf, 963.9 kB)Taxor och avgifter för fritidsenhetenPDF (pdf, 170.8 kB)Åläggande om gångbanerenhållningPDF (pdf, 18 kB)                        

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-07-01 08.35
av Johan Höglund