Ventilationskontroll

Som fastighetsägare är du skyldig att genomföra regelbundna kontroller av ventilation i din fastighet, så kallad obligatorisk ventilationskontroll, OVK.

Läs mer om obligatorisk ventilationskontroll, OVK

Kontaktuppgifter miljö- och byggavdelningen

Besök vår kontaktsida

E-tjänster, taxor och blanketter

Kontaktuppgifter Företagslotsen

Gå till Företagslotsens sida

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-07-12 16.54
av Sofia Rudeklint