2018-02-14 08.28

Transportbidrag till norra Sverige

Förädlar ni produkter inom tillverkningsindustrin, livsmedel och jordbruksprodukter? Då kan kanske transportbidraget lindra de nackdelar ni har på grund av långa avstånd. Transportbidraget vänder sig till företag inom tillverkningsindustrin i Sveriges fyra nordligaste län.

Transportbidraget i korthet
Transportbidrag går att söka för uttransporter av hel- och halvfabrikat som har genomgått betydande bearbetning. Vissa varor är dock undantagna, se utlysningen.

Transportbidrag går att söka för intransporter av råvaror och halvfabrikat som ska genomgå betydande bearbetning i stödområdet.

Endast vissa näringsgrenar är godkända för intransportbidrag, se utlysningen. Transporten ska vara längre än 401 km. Transporten ska ske på järnväg, i yrkesmässig trafik på väg eller till sjöss.

Nyheter inför ansökan för andra halvåret 2017
Nyheter i EU-kommissionens förordning nr 651/2014 är att företag som vidareförädlar livsmedel och jordbruksprodukter nu kan söka transportbidrag. Företag inom kemibranschen kan nu söka transportbidrag för varan etanol.

Livsmedelsnäringen kan endast beviljas transportbidrag för uttransporter.

Ett av grundkraven är att varan ska ha genomgått en betydande bearbetning. För livsmedelsnäringen kan bearbetade varor till exempel vara finstyckat kött, charkuterier, sylt och saft i konsumentförpackning. Enbart uppfödning av djur eller odling av råvara anses inte vara betydande bearbetning.

Transportkostnaden måste vara beroende av vikt och avstånd för att vara bidragsberättigad. Exempelvis kan transportbidrag inte beviljas för paketförsändelser som har samma pris inom hela Sverige.

Läs mer på Tillväxtverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-02-14 08.28
av Henry Jonasson