2018-10-09 14.50

Cecilia Kögel-Ermeskog årets kvinnliga uppfinnare

Cecilia Kögel-Ermeskog får Sigrid Strands fonds stipedium för kvinnliga uppfinnare i Jämtlands län. Stipendiet överlämnades vid årets företagargala i Funäsdalen under fredagskvällen.

Stipendiet ur Sigrid Strands fond för kvinnliga uppfinnare i Jämtlands län är på 30 000 kronor. Stipendiet ska ges till en kvinna, uppfinnare eller innovatör.


- Tandläkaren Cecilia Kögel-Ermeskog har ett starkt kundfokus inriktat på preventiv tandvård och inom områdena hälsa och miljö. I sin yrkesverksamma roll och i möte med patienter insåg Cecilia Kögel-Ermeskog behovet av en ny sorts fluorskölj. Det har gett upphov till produkten F-rinse, en miljövänlig flourskölj fri från alkohol, parabener och färgämnen, lyder fondens motivering.

- F-rinse har visat sig gå i linje med stadgarna och tolkningen av
Sigrid Strands vilja för stipendiet. Vi anser att innovationen är nyskapande, den utvecklar ett befintligt företag inom branschen och har en stark jämtlandskoppling, säger Malin Fjellgren, ordförande för fonden.

Innovationen finns till försäljning och ansökan för märkningen Bra miljöval är gjord. Marknadsföringen ska upp till en ny nivå: Från lokal försäljning till sverigemarknaden på apotek och i dagligvaruhandeln.

- Vi önskar lycka till och hoppas att stipendiet ska vara en stöttning på vägen, säger Malin Fjellgren.

När Sigrid Strands stipendium överlämnas uppmärksammas även en hjälpande hand - en person som har hjälpt den som får stipendiet. Den hjälpande handen i år är Jan Stala, Peak region.

Sigrid Strands fond för kvinnliga uppfinnare
Sigrid Strand var större delen av sitt liv bosatt i Turas utanför Linsell i Härjedalen. Hon hade en särskild blick för innovationer och tekniska lösningar för dagliga brister och problem. Hon uppmärksammade att kvinnor generellt sett inte tacklade problemen på samma sätt som männen; att kvinnorna inte var lika benägna att ta för sig, ta stora risker, att se företagsidéer storskaliga eller att sätta sig i ekonomisk skuld för utveckling.

När Sigrid gick bort lämnade hon efter sig sin fond för kvinnliga uppfinnare och innovatörer.

Sigrid Strands önskan var att hjälpa fram och entusiasmera innovativa kvinnor och samtidigt knuffa på utvecklingen av länets företagsamhet. Däför bildade hon stiftelsen Sigrid Strands fond för kvinnliga uppfinnare i Jämtlands län.

Hösten 2006 fick Sigrid Strand mentorpriset från Agne Johanssons minnesfond på Tekniska mässan i Stockholm. Hon fick priset tack vare sin fond och den mentor hon var för kvinnliga uppfinnare.

2009 tog hon emot ett jämställdhetspris från det kvinnliga nätverket Helga som årligen delade ut ett jämställdhetspris i Härjedalen. Alla prispengar, liksom sitt kapital, överförde Sigrid Strand till fonden och hälften av kvarlåtenskapen efter hennes död gick till fonden.

”Stiftelsen skall, utan begränsning till vissa familjer eller bestämda personer, främja i första hand länets näringsliv genom att stödja kvinnliga uppfinnare samt kvinnor med innovativa affärsidéer, bosatta i nuvarande Jämtlands län", står det i fondens stadgar.

Stiftelsens styrelse utser en eller flera stipendiater varje år. Stipendiet är ett penningbelopp från fonden samt diplom och blommor. Stipendiet ska i första hand användas till kunskapsinhämtning, kontaktskapandet, prototyper, produktutveckling, komplettering och förbättring av befintliga produkter. Styrelsen uppmärksammar också en hjälpande hand, en person som har hjälpt stipendiaten med stöd och råd.

Styrelsen för Sigrid Strands fond för kvinnliga uppfinnare i Jämtlands län
Stiftelsens styrelse består av fyra personer från Härjedalens kommun, Innovativa kvinnor, Miun innovation och Swedbank Jämtland-Härjedalen.

Mer information
Malin Fjellgren, fondens ordförande
070-522 57 47

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-10-09 14.50
av Anna Elfqvist