2019-02-20 16.09

1,7 miljoner kronor per år för att stödja näringsliv och utveckling

Härjedalens kommun får 1,7 miljoner kronor 2018, 2019 och 2020 för att stärka kommunernas förutsättningar att stödja näringslivet och delta i olika utvecklingsprojekt.

- Vi använder pengarna till insatser som gynnar näringslivsutvecklingen kopplat till befolkning, kompetens och samhällsutveckling. En del av pengarna använder vi i ett långsiktigt projekt tillsammans med forskare och akademiker som är experter på de utmaningar som befolkningsminskning för med sig. De får uppdraget att i nära samverkan med kommunens politiker och tjänstemän ta fram underlag för kommunens långsiktiga arbete, säger Malin Helen Elmerstig, projektsamordnare inom tillväxtförvaltningen.

Pengarna har även gjort det möjligt att satsa mer på att söka externa projektmedel för investeringar.

Härjedalen är en av 39 norrlandskommuner som delar på 70 miljoner kronor under tre år.

Pengarna fördelas av Tillväxtverket på uppdrag av regeringen. Kommunerna rapporterar årsvis användningen av medlen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-02-20 16.09
av Åsa Evertsdotter