2018-03-16 10.22

Stort engagemang när kommunen träffade företagen i Sveg

- Vi har alla ett gemensamt mål att bli en så attraktiv kommun som möjligt. De största utmaningarna vi har är kanske befolkningsutvecklingen och kompetensförsörjningen.

Så inledde kommunchefen Gunnel Gyllander kommunens möte med ett 30-tal företagare i Sveg för att följa upp Härjedalskontraktet.

Mötet är det tredje mötet där Härjedalskontraktet, som startade för tre år sedan, följs upp. De tidigare mötena har under februari varit i Funäsdalen och Hede.

Upphandling var en av de saker, som ur flera aspekter, återkom från deltagarna under mötet.

Kommunen handlar för över 450 miljoner kronor varje år.

- Tänk om vi kunde nyttja största delen av den summan i kommunen. Det skulle ha betydelse, sa Mikael Holmström, näringslivsutvecklare vid Härjedalens kommun.

Under mötet framkom flera fördelar med att bo i Härjedalen: Brist på konkurrens, personliga relationer, snön, kontakt med kommunen, närhet, vet vem folk är, låg brottslighet, inga bilköer, kvalitetstid, bo och verka, ha fritid på ett enklare sätt och nära till allt.

Några företagare tyckte att det hade blivit lättare att nå kommunens tjänstemän, jämfört med för tre år sedan när Härjedalskontraktet startade, men alla var inte överens om det; några saknade kontakt och engagemang från kommunens sida. Andra saknade informella möten.

Företagarnas ordförande Crister Lindh önskade ett fokus på hela Härjedalen och inte de enskilda destinationsbolagen. Några deltagare påpekade att sophanteringen var ett problem under högsäsongsveckorna i turistområdena där det ligger soppåsar längs vägarna och där containrarna tidigare stod.

Vid flera tillfälle uppkom önskemål om mer samarbeten, utbyten och kontaktytor samtidigt som småföretagarnas villkor gör det svårt att hinna träffas.

- Jag tycker att det är luddigt, sa Carina Subäck, ägare till Carinas städ och bygg.

Visit Svegs vd Niklas Olsson höll med och påpekade att kontraktet är för omfattande.

Crister Lindh framförde skarp kritik och menade att kommunen ställer högre krav på entreprenörer än sig själv.

- Kommunen kör med krockade bilar och tjänstebilarna används till privata ärenden. Jag tror att det ska vara färre kommunanställda och att mer ska köpas av entreprenörer. Det dras ner på vård och omsorg men inte på annat. Tänk på att det handlar om skattepengar.

- Vi har aldrig lagt ner så mycket på pengar på vård och omsorg som vi gör nu, riposterade kommunalrådet Anders Häggkvist.

Seminarieledaren Åke Persson undrade vad som var viktigast för företagarna.

- Vi behöver personal och de behöver något att göra på fritiden och någonstans att bo, sammanfattade en företagare företagarnas behov.

- Vi har jätteutmaningar att ordna boende idag. Vi har attraktiviteten och jobb. Vi har bra näringsliv, föreningsliv, snö – som är en stor tillgång – vi har trygghet och låg kriminalitet, sa Anders Häggkvist.

Företrädare för Sykes var av en annan uppfattning och påpekade att ungdomar inte tycker att det är så. Publiken kunde enas om att kvällsliv saknas och att det behövs ett ställe att träffas på för unga vuxna.

- Det här är något vi måste lösa tillsammans, konstaterade Gunnel Gyllander och undrade vilka mötesforum företagarna ville ha.

Frågan om hur vi gör Sveg till en roligare plats för unga var alla överens om att den är viktig.

- Det går ut över hundra elever i varje årskull, vårt gymnasium är otroligt attraktivt för ungdomar i andra kommuner. 17 av våra egna ungdomar har valt transportprogrammet till hösten - plus många från andra kommuner. De som får ett jobb här i kommunen när de går ut gymnasiet stannar kvar om de får ett jobb här, här spelar företagarna en stor roll och vi måste hjälpas åt tillsammans.

Gunnel Gyllander bad företagarna att var konkreta och tala om vad de vill ha av kommunen.

- Det viktigaste jag har hört här ikväll är att ni vill ha kommunikation, konstaterade Gunnel Gyllander avslutningsvis.

 

Bild på Eva Åkerman, som driver lanthandeln i Linsell, var en av de företagare som deltog i mötet om Härjedalskontraktet.

Eva Åkerman, som driver lanthandeln i Linsell, var en av de företagare som deltog i mötet om Härjedalskontraktet.

Bild på när floristen Helena Hagberg fick sitt mästarbrev av Företagarna i Härjedalens ordförande Crister Lindh.

Mötet inleddes med att floristen Helena Hagberg fick sitt mästarbrev av Företagarna i Härjedalens ordförande Crister Lindh.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-03-16 10.22
av Åsa Evertsdotter