Fiber till byn

Aktuellt

2017-11-22
På grund av svårighet med att få in anbud vid de olika upphandlingarna m m kom arbetena i inte igång förrän i mitten av september 2017. Vi började med Vemhån och hade även planerat påbörja arbetena i Glöte under hösten. Kommunens entreprenör har hittills grävt ca 6 km av totalt ca 16 km i Vemhån. Arbetena i Glöte har inte påbörjas.

Eftersom tjälen redan hunnit krypa ner bortemot 40 cm vid infarter m m där marken är packad är det inte ekonomiskt försvarbart att fortsätta arbetet nu. Grävningarna avbryts därför och fortsätter i vår så snart tjälen gått ur marken. Vi beklagar de olägenheter som kan uppkomma på grund av att Skanova den 30 november lägger ned det fasta telefonnätet i några av byarna och därmed även möjligheten till uppkoppling mot internet via ADSL.

2017-08-23
För utbyggnaden av fiber till byarna Glöte, Vemhån, Ytterberg, Remmen, Västansjö och Långå har nu (äntligen) första byggmötet genomförts. Planering av arbetet som kommer genomföras av Reaxcer och Ledmont är nu i full gång. Byarna Glöte och Vemhån kommer prioriteras eftersom kopparnätet med ADSL monteras ner i slutet av november där. Mer info kommer så snart som möjliggt.

För utbyggnad av Kolsätt, Tännäs, Glissjöberg/Mosätt, Sörviken/Hedeviken, Älvros samt Överberg/Duvberg så valde Länsstyrelsen att inte bevilja stöd till Tännäs eller Sörviken/Hedeviken. Resterande byars utbyggnadsprojekt har Härjeåns tagit ansvar för att genomföra.

Härjeåns kommer under hösten och vintern börja arbetet med förberedelser så att grävning kan börja så fort som kälen gått ur marken.

Härjeåns kommer skicka ut information till alla berörda byar under hösten där man får information och en tidsplan.

2016-05-30     OBS - Saknade avtal 
Avtal om bredbandsanslutning är utskickade till samtliga fastighetsägare som ingår i projektet i Glöte, Vemhån, Ytterberg, Remmen, Västansjö och Långå, men det har visat sig att några fastighetsägare inte fått avtal av någon anledning.

Är du en av dessa? Ingen panik, mejla eller ring Jerker Blomqvist, Telefon 0680-161 66, 070-398 3076, E-post: jerker.blomqvist@herjedalen.se så ordnar han ett avtal åt dig.

Du kan även ladda hem avtalet (här nedan), skriva på och skicka in det. Sista anmälningsdag förlängs naturligtvis så att avtalet kan hanteras trots det inträffade.

2016-05-11
Härjedalens kommun sätter nu igång utbyggnaden av byanät för fiber i Glöte, Långå, Remmen, Vemhån, Västansjö och Ytterberg. Utbyggnaden sker med statligt stöd från Jordbruksverket, stödet motsvarar femtio procent av investeringen.

Om din fastighet ligger i ovan nämnda byar och du vill ansluta ditt hus till byanätet skriver du ut på två exemplar av AVTAL OM BREDBNANDSANSLUTNING.pdf nedan, fyller i och signerar dessa. Därefter skickar du dem till kommunen på nedanstående adress. Efter att avtalet undertecknats av kommunens företrädare returneras ett exemplar till dig.

Härjedalens kommun
Näringsliv
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Vid frågor kontakta:
Härjedalens kommun
Jerker Blomqvist
Projektledare
Telefon 0680-161 66, 070-398 3076
E-post: jerker.blomqvist@herjedalen.se

Allmänna avtalsvillkorPDF (pdf, 17.6 kB)
Avtal om bredbandsanslutningPDF (pdf, 60.7 kB)
Broschyr Fiber till bynPDF (pdf, 1.6 MB)
HandbokPDF (pdf, 1.3 MB)

Varför är fiber outstanding för dig?

För dig som bor i byn
Fiberutbyggnad på landsbygden är som bekant en fråga om att välja utveckling före avveckling. En fiberansluten by på landsbygden ökar både attraktionskraften och invånarnas framtidstro samtidigt som möjligheterna för företagande och inflyttning ökar. Det påverkar fastighetsvärdena positivt, ger äldre människor möjlighet att bo kvar längre genom digital vård i hemmet och trygghetslarm och det ger tillgång till ett billigare och obegränsat tjänsteutbud via Internet, TV, spel, film och telefoni.

För dig som har fritidshus i byn
För dig som har ett fritidshus i byn ger en fiberanslutning, utöver ovanstående fördelar, utökade möjligheter att nyttja ert ”andra hem” mer frekvent samtidigt som ni slipper kostsamma, tröga och begränsade mobila bredbandslösningar. Dessutom erbjuder fiberleverantörerna Internet- och TV-abonnemang utan bindnings- och uppsägningstid vilket gör att ni kan nyttja fibern just vid de tillfällen ni önskar!

Kom även ihåg…

  • En fiberanslutning är en engångsinvestering som står för en liten del av din fastighets totala värde.
  • Genom låga abonnemangspriser räknar du hem anslutningskostnaden inom 3-4 år.
  • Inom projektet kommer det att ges möjlighet att delbetala anslutningen i 60 mån, om man inte vill eller kan betala direkt eller lägga investeringen på sitt huslån.
  • Du kan givetvis ansluta fastigheten för framtiden (d.v.s. inte teckna några abonnemang).
  • Detta är troligtvis byns enda chans att bli fullt fiberutbyggd. Om inte du är med nu riskerar du även att projektet inte kan genomföras och att byn aldrig blir utbyggd. Fiberanslutningen är således en investering både för dig och din by!

Läs mer om fiber
Besök byanätsforum för mer information om fiber och vad tekniken kan ge dig. www.bredbandsforum.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vår folder om byaprojekt.PDF (pdf, 1.8 MB)

Finns inte din by omnämnd i listan, men byn har diskuterat fiberutbyggnation, kontakta oss så finns ni med i våra kommande satsningar!

Mikael Holmström
Näringslivsutvecklare
Mobil: 072-509 97 92
mikael.holmstrom@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2017-11-22 11.10
av Henry Jonasson