Vattenkvalité

Oljeliknande hinna på vattenytan?

Under sommaren är det vanligt att det bildas en oljeliknande hinna på ytan av stillastående vatten i tjärnar och sjöar vid myrmark. Detta beror vanligtvis på en hinna av järnoxid som bildas naturligt i mark och vatten och är ofarligt. Detta har bland annat observerats vid badplatsen i Sandtjärn. En oljeförorening känns igen på en skarp och kraftig lukt.

Hund, katt och häst vid allmänna badplats

De allmänna lokala ordningsföreskrifterna för Härjedalens kommun säger att:

§ 12
Hundar, katter och hästar får inte under tiden 1 maj – 1 september vistas på allmänna badplatser och i lekparker.

Badklåda

För badande i Sandtjärn, Sveg och Funäsdalssjön, har det kommit till vår kännedom att förekomst av vattenloppor kan finnas.

Vattenloppor eller cerkarier som de egentligen heter kan orsaka en mycket besvärlig klåda sk badklåda. Det blir utslag som ser ut som mygg-bett med en liten blåsa på toppen och kliar. Badklådan är en ofarlig och självläkande åkomma som kan drabba människan vid bad i söt- och bäckvatten. Badklåda orsakas av parasiter cerkarier som lever på snäckor och andfåglar. Parasiternas ägg sprids med fåglarnas avföring och cerkarierna som orsakar klådan är parasiternas larver. Cerkarier kan av misstag angripa människor, men kan inte tränga genom huden utan stannar och dör där. De åstadkommer därmed rodnad och besvärande klåda en allergisk reaktion, kan sitta i upp till en vecka. Små barn drabbas oftare än simkunniga, eftersom cerkarierna mest finns på varmt, grunt vatten.

Badklåda är inte farligt och är inte smittsam från person till person. Symtomen förutsätter att man tidigare utsatts för cerkarier och hunnit bli överkänslig. Exponeras man när man väl blivit överkänslig kommer symtomen snabbt, inom några timmar.

Råd vid badklåda och förebyggande åtgärder

• Om man efter badet snabbt duschar eller torkar av sig med handduk och tar av badkläderna minskar risken för badklåda.

• Fåglar bör inte matas på badplatsen.

• Små barn som fått utslag av badklåda bör eventuellt undvika att fortsätta bada på den drabbade badplatsen under säsongen, eftersom upprepade angrepp kan ge värre klåda.

• Efter en tidigare kontakt med cerkarier kan förnyad exponering ge upphov till ett snabbt kliande utslag som kan påminna om myggbett. Detta utslag brukar finnas kvar i cirka en vecka. Enstaka individer kan drabbas av en starkare allergisk reaktion med feber.

• Någon specifik behandling finns inte och är inte nödvändig. Klådstillande och antiallergiska medel kan eventuellt användas. Utslagen brukar finnas kvar en dryg vecka. Precis som för insektsbett finns det risk för en sekundärinfektion om man river sönder utslagen. I svårare fall bör läkare kontaktas.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-02-24 10.36
av Margrethe Sundberg