Syfte och mål med kulturskolan

Härjedalens skolelever ska erbjudas möjlighet att upptäcka och förkovra sig i olika kulturområden och få goda förutsättningar att kunna uppleva ett rikt kulturutbud. Undervisningen sker i största möjliga mån under skoltid.

Musik från årskurs 4

 • Utveckling av färdigheter på sitt instrument
 • Fördjupning i not- och gehörsspel i olika stilar och genrer
 • Repertoarkännedom
 • Konsertverksamhet
 • Samarbete över instrumentgrupper
 • Ensemblespel

Musikproduktion från årskurs 7

 • Komposition och låtskriveri
 • Studioteknik och inspelning
 • Mixning
 • Programkännedom

Ljud och ljusteknik från årskurs 7

 • I studiomiljö
 • I livemiljö

Kulturskolan vill

 • Tillvarata och utveckla elevernas kulturintresse
 • Utforma undervisningen så att den passar varje elevs målsättning och ambition
 • Kunna integrera skolans och samhällets kulturliv
 • Genom utövande av kultur, enskilt och i grupp, utveckla den sociala, motoriska och emotionella förmågan samt stärka självkänslan, koncentrations- och uthållighetsförmågan hos eleverna
 • Att kulturen upplevs som rolig och lustfylld

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-04-08 15.32
av Kicki Hallgren