Anmälan och avanmälan

Fyll i nedanstående formulär och gör en ansökan eller avanmälan till vald undervisning.

När din anmälan blivit registrerad får du bekräftelse på att den är mottagen. Bekräftelsen skickas till den mailadress du angivit så snart vi hunnit behandla den. Beslut om tilldelad plats meddelas senare.

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att ha möjlighet att kontakta dig samt för att hantera vårt kösystem. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden är allmänt intresse.

Det är utskottet för Bildning som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats www.herjedalen.se

Välj vilken undervisning ni önskar delta i * (obligatorisk)
Välj vilken undervisning ni önskar delta iGäller avanmälan: * (obligatorisk)
Gäller avanmälan:

Övrigt:
Övrigt:

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-09-09 14.42
av Anna Elfqvist