Bibliotekens service och tjänster

Biblioteksplan

Härjedalens kommuns biblioteksplan är upprättad enligt Bibliotekslagen. Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en beredskap för framtiden och stimulera till utveckling.

Biblioteksplanens övergripande vision är att Härjedalens biblioteksverksamhet når alla medborgare i kommunen oavsett kön, ålder, förutsättningar, utbildning och etnisk bakgrund.

Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018länk till annan webbplats.

Biblioteksplanen är förlängd till och med 2019-12-31, enligt sammarträdesprotokoll för kommunfullmäktige 2018-06-18 § 124.

Fjärrlån

Vissa böcker som inte finns på kommunens bibliotek kan beställas i lånedisken eller via mejl. Låntagaren meddelas via mejl eller telefon när boken kommit. Boken hämtas snarast. Lånetiden bestäms av ägande bibliotekets regler.

E-böcker

E-böcker kan lånas till dator, surfplatta, läsplatta eller smartphone. Du kan låna två e-böcker i veckan. En lånad och nedladdad e-bok är tillgänglig i fyra veckor. För mer information och lån besök jamtlandharjedalen.elib.selänk till annan webbplats

Strömmande film

Via tjänsten Viddla kan låntagare gratis strömma film till exempelvis dator eller surfplatta. Låntagare kan låna 10 filmer i månaden. En lånad film kan ses under 48 timmar. När lånen ska göras väljs Härjedalens bibliotek. 2019 fanns det 1500 filmer och utbudet växer kontinuerligt. För mer information och lån besök viddla.selänk till annan webbplats.

Wifi

Om du har med dig en bärbar dator eller mobil kan du koppla upp den mot kommunens gästnätverk. Fråga personalen för inloggningsuppgifter.

Lokalsamling

Alla bibliotek har en Härjedals-/Jämtlandssamling där du kan ta del av litteratur om lokal historia och kultur.

Talböcker

Talböcker är till för dig som har svårt att läsa vanlig text. Du kan vara synskadad, ha läs- och skrivsvårigheter, ett rörelsehinder, afasi, utvecklingsstörning, hörselskada eller vara långtidssjuk. Även om du har en tillfällig funktionsnedsättning får du låna talböcker.

Talböcker är böcker inlästa på cd i mp3-format som du kan lyssna på i en daisyspelare, i ett särskilt läsprogram i datorn eller i en mp3-spelare. Daisy-spelare kan förskrivas av Syncentralen som läshjälpmedel efter remiss från ögonläkare.

Du kan även ladda ned talböcker och lyssna själv via Legimus app till smartphones och surfplattor. Det går också att ladda ner talböcker från Legimus hemsida och lyssna på dem i datorn, www.legimus.se.länk till annan webbplats

Lättläst

Lättlästa böcker finns för både vuxna och barn. Böckerna är skrivna på ett förenklat sätt för att vara lätta att läsa och förstå. De innehåller vardagliga ord och består ofta av korta meningar. I vissa böcker finns det med förklaringar av en del ord. Lättlästa böcker finns i olika svårighetsgrader.

Storstil

Det är böcker som innehåller text i extra stor stil. Böckerna gör det enklare att läsa för dig som har nedsatt syn eller är synskadad.

Äppelhylla

I bibliotekens Äppelhylla finner du särskilda medier för att underlätta barns läsning vid särskilda behov.

 • Bok med skiva
  Bok med medföljande talbok på skiva (daisy) eller ljudbok på mp3.
 • Punktskrift
  Taktila böcker med punktskriftstext.
 • TAKK
  Böcker med teckenstöd.
 • Språkväskor
  Lek fram språket med en språkväska. Innehåller bland annat böcker och spel för att underlätta barns språkträning. Tre olika väskor finns att låna: första orden-väskan, första meningen-väskan och stora ljud-väskan.

Samisk litteratur i Härjedalens kommun

Härjedalens kommun är en samisk förvaltningskommun. Därför erbjuder biblioteken i kommunen samisk litteratur och kultur. Härjedalens biblioteks samesamling omfattar drygt 500 titlar som belyser olika aspekter på den samiska kulturen; språk, geografi, historia, kultur, religion, samhällsliv.

Här finns även skönlitteratur för både vuxna och barn på de samiska språken.
Merparten av samiska medier finns på Funäsdalens bibliotek men även de andra biblioteken runt om i kommunen har samiskt material.

Samiska som minoritetsspråk

Härjedalens kommun är från den 1 januari 2010 förvaltningsområde för det samiska språket. Det innebär bland annat att kommunen har ett särskilt ansvar för bevarandet av samiskan.

Ett särskilt språkcentrum för samiska finns i Östersund och Tärnaby.
För mer information: Sametingetlänk till annan webbplats

Relaterade länkar

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-05-13 15.34
av Sara Flodin-Larsson