Kultur och bibliotek

Kulturen i Härjedalen består av bibliotek, utställningar, musik-, författarbesök, dans- och teaterarrangemang.

Förutom kulturarrangemang i egen regi ger kommunen stöd i form av bidrag till föreningar och arrangemang.

Kommunägd konst finns placerade på förvaltningar, äldreboenden och i andra offentliga rum så många får möjlighet att se dem.

På biblioteket finns Gösta Bjelkeborns forskning om emigrationen från Härjedalen.

I arkivet finns Oskar Olofssons fotosamling, Folke Pålssons arkiv samt Frans Järnankars samlade material som man kan ta del av genom biblioteket.

Målning av Magdalena Brunzell
Målning av Magdalena Brunzell

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-01-02 10.41
av Sara Flodin-Larsson