Läs på olika sätt

Talböcker
Talböcker är till för dig som har svårt att läsa vanlig text. Du kan till exempel vara synskadad, ha läs- och skrivsvårigheter, ett rörelsehinder, afasi, utvecklingsstörning, hörselskada eller vara långtidssjuk. Även om du har en tillfällig funktionsnedsättning får du låna talböcker.

Talböcker är böcker inlästa på cd i Mp3-format som du kan lyssna på i en daisyspelare, i ett särskilt läsprogram i datorn eller i en Mp3-spelare. Daisy-spelare kan förskrivas av Syncentralen som läshjälpmedel efter remiss från ögonläkare.

Du kan även ladda ned talböcker och lyssna själv via Legimus app till smartphones och surfplattor. Det går också att ladda ner talböcker från Legimus hemsida och lyssna på dem i datorn. Länk: http://www.legimus.se/

Lättläst
Lättlästa böcker finns för både vuxna och barn. Böckerna är skrivna på ett förenklat sätt för att vara lätta att läsa och förstå. De innehåller vardagliga ord och består ofta av korta meningar. I vissa böcker finns det med förklaringar av en del ord. Lättlästa böcker finns i olika svårighetsgrader.

Storstil
Det är böcker som innehåller text i extra stor stil. Böckerna gör det enklare att läsa för dig som har nedsatt syn eller är synskadad.

Äppelhylla
I bibliotekens Äppelhylla finner du särskilda medier för att underlätta barns läsning vid särskilda behov. Exempel på media att låna:

Bok med skiva:
Bok med medföljande talbok på skiva (Daisy) eller ljudbok på mp3.

Punktskrift:
Taktila böcker med punktskriftstext.

TAKK:
Böcker med teckenstöd.

Språkväskor:
Lek fram språket med en språkväska. Innehåller bland annat böcker och spel för att underlätta barns språkträning. Tre olika väskor finns att låna: Första orden-väskan, Första meningen-väskan och Stora ljud-väskan.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-13 15.14
av Sara Flodin-Larsson