Biblioteksplan

Härjedalens kommuns biblioteksplan är upprättad enligt Bibliotekslagen. Syftet med biblioteksplanen är att formulera en lokal bibliotekspolitik, ta tillvara de biblioteks- och medieresurser som finns i kommunen samt skapa en beredskap för framtiden och stimulera till utveckling.

Biblioteksplanens övergripande vision är att Härjedalens biblioteksverksamhet når alla medborgare i kommunen oavsett kön, ålder, förutsättningar, utbildning och etnisk bakgrund.

Biblioteksplan för Härjedalens kommun 2014-2018länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Biblioteksplanen är förlängd till och med 2019-12-31, enligt sammarträdesprotokoll för kommunfullmäktige 2018-06-18 § 124.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-01-30 16.03
av Sara Flodin-Larsson