Simhallar och idrottshallar stängs fr.o.m. 7april

Krisledningsgruppen har beslutat att stänga kommunens simhallar och idrottshallar från tisdag 7april 2020 tills vidare.

Hede

Tel: 0684-168 74


Öppettider 2020


Tisdagar allmänhetensbad

STÄNGT

Torsdag babysim 32 grader jämna veckor

STÄNGT

Torsdag allmänhetensbad

STÄNGT

Torsdag motionssim

STÄNGT

    

Lillhärdal

Tel: 0680-302 03


Öppettider  2020


Tisdag

STÄNGT

Torsdag

STÄNGTYtterhogdal

Tel: 070-358 28 73


Öppettider  2020


Tisdag

STÄNGT

Torsdag

STÄNGTSidinformation

Sidan uppdaterad 2020-04-06 12.21
av Linda Bergström