15 maj 2019 – 15 juli 2019

Hur vill du att Härjedalen ska se ut i framtiden?

Härjedalens kommun bjuder in till dialogmöten om kommunens nya översiktsplan.

Förslaget till översiktsplan är ute på samråd 15 maj till 15 juli 2019.

Förslaget för Härjedalens kommuns översiktsplan är digitalt.

Läs översiktsplanen på kommunens webbplats

www.herjedalen.se/oversiktsplan.

Skicka synpunkter till kommun@herjedalen.se,
via formulär på www.herjedalen.se
Härjedalens kommun, Miljö och bygg
Medborgarhuset
842 80 Sveg.
Ange diarienummer Ks 2018/124.

Välkommen till dialogmöten

Under dialogmötena deltar politiker och representanter från tillväxtavdelningen och miljö och bygg

  • 3 juni 18-20 Funäsdalen, fjällmuseet
  • 4 juni 18-20 Lillhärdal, Folkets hus
  • 10 juni 18-20 Sveg, Camp Sveg
  • 11 juni 18-20 Vemdalen, Lövåsgården
  • 17 juni 18-20 Lofsdalen, bygdegården
  • 18 juni 18-20 Ytterhogdal, Folkets hus

Dialogmöten är en del av samrådet för översiktsplanen. Genom dialog inhämtar kommunen synpunkter och förslag på förbättringar som kan arbetas in i den nya översiktsplanen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-27 17.35
av Åsa Evertsdotter