Låneregler

Biblioteken tillhandahåller ett stort bokbestånd, dagstidningar och tidskrifter, ljudböcker och dvd-filmer. Det går bra att låna bibliotekens publika datorer och att göra utskrifter. De första tio utskrifterna är gratis. Därefter kostar utskrifterna 1 kr per ark.

Lånekort
Det enda du behöver för att få ett lånekort är giltig legitimation samt någon form av kontaktuppgift (postadress eller telefonnummer). Kortet är en personlig värdehandling, vilket betyder att du är ansvarig för allt som lånas på det.

Lånetid
För en bok är lånetiden normalt 28 dagar. Finns tre eller fler reservationer på boken är lånetiden 14 dagar. För tv-spel och tidskrifter gäller tiodagarslån. För dvd-filmer gäller tredagarslån. I regel kan omlån göras. Det går dock inte om mediet är reserverat av annan låntagare. Om lånetiden inte gått ut kan omlån göras via Internet. För att få hjälp eller om lånetiden gått ut går det bra att besöka biblioteket eller ringa.

Fjärrlån
Vissa böcker som inte finns på kommunens bibliotek kan beställas i lånedisken eller via mejl. Låntagaren meddelas via mejl eller telefon när boken kommit. Boken hämtas snarast. Lånetiden bestäms av ägande bibliotekets regler.

E-böcker
Du kan låna max två e-böcker i veckan. En lånad och nedladdad e-bok är tillgänglig i fyra veckor.

Krav
Efter lånetidens utgång skickas fyra krav ut. Om mediet fortfarande inte har återlämnats kommer räkning att skickas enligt bibliotekets avgifter. Om en låntagare trots upprepade krav inte återlämnar mediet (bok, cd-skiva, film eller annat) blir låntagaren spärrad. Spärren hävs när lånet lämnas tillbaka eller när utskickad räkning har betalats.

Avgifter för ersättning av

Borttappat lånekort

10 kr

Vuxenbok (skönlitteratur)

200 kr

Vuxenbok (facklitteratur)

350/500 kr

Barnbok

125 kr

Cd-skiva

125 kr (+50 kr/extra skiva)

Dvd och tv-speL

500 kr

Bok på cd (vuxen)

200 kr

Bok på cd (barn)

150 kr

Tidskrift

20 kr

Fjärrlån

Avgift bestäms av ägande bibliotekets regler.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-10-29 19.01
av Sara Flodin-Larsson