21 mars 2019 – 21 mars 2019

Föreläsning om Östersund som militärstad

Östersund har en lång historia som militärstad med ett spännande
kulturarv. Sten Bredberg var A4:s siste regementschef och är numera
ordförande i Kamratföreningen Norrlandsartillerister. Här berättar
han till bilder ur den rika fotosamlingen om artilleriregementets historia.
Föredraget avslutas med berättelsen om några riktiga rariteter
– de vackra kommunionskärlen i silver som överlämnades från Göta
Artilleriregemente till A4 vid dess invigning den 28 september 1893.
Medverkande: Sten Bredberg

Föreläsningen direktsänds från Jamtli.

Svegs bibliotek
Torsdag 21 mars klockan 13.00

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-03-07 11.35
av Sara Flodin-Larsson