Eldning utomhus

Vid eldning utomhus är det viktigt att ta hänsyn till de regler som gäller för att minimera riskerna för brand samt för att värna om människors hälsa och miljö.
Eldning utomhus utförs alltid på egen risk!

Regler för eldning utomhus

Eldning får endast ske

 • av trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering
 • på egen fastighet eller med markägarens tillstånd
 • om det sker under bevakning tills elden är släckt och ingen glöd finns kvar
 • om släckutrustning finns tillgänglig i skälig omfattning: t ex vattenslang eller kannor
 • på betryggande avstånd från byggnad, brännbart upplag, växande gröda eller arbetande maskin
 • om det kan ske utan olägenheter för grannar
 • om den som är ansvarig för eldning förvissat sig om att eldningsförbud inte råder.

Eldning får inte ske

 • av hushålls-, grov- eller byggavfall eller av farligt avfall (Det är alltså inte tillåtet att elda olja, plast, gummi, däck, möbler, spånskivor eller virke som på något sätt är behandlat (målat, betsat, lackerat, tryckimpregnerat eller likande)
 • när stark vind råder eller förväntas enligt väderleksrapport
 • på ett sådant sätt att elektriska luftledningar, telefonledningar eller ledningsstolpar utsätts för värmepåverkan

Eldning i större omfattning
Eldning i större omfattning än en kubikmeter, valborgsmässoeld eller eldning efter solens nedgång skall alltid anmälas till Räddningstjänsten.

Anmälan skall vara skriftligt och innehålla följanden uppgifter:

 • plats där eldning skall ske
 • tidpunkt
 • hur mycket som skall eldas
 • hur lång tid bränningen skall pågå
 • åtgärder som vidtas för att förhindra brandspridning
 • avstånd till närliggande bebyggelse, skog, ledningsstolpar mm
 • underskrift av ansvarig för eldningen

Blankett finns att hämta på Räddningstjänsten i Sveg eller under blanketter i menyn till vänster.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-15 13.16
av Anna Elfqvist