Skyltar Härjedalen

Kommunen ansvarar för att upprätta och sköta hänvisningsskyltar och vägskyltar som berör allmänna platser.

Destinationerna/byalagen/organisationerna ansvarar för egen skyltning,skötsel och utmärkning.

Tillstånd

Skyltar kräver alltid tillstånd. Inom detaljplanelagt område krävs tillstånd av Härjedalens kommun. För tillstånd utanför detaljplanelagt område kontakta Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Vänd dig till Härjedalens kommun för information inför framtagande av skylt.

Miljö- och byggförvaltningen
0680-161 00


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-11-08 10.11
av Anna Elfqvist