Överförmyndare

Just nu har vi stort behov av gode män och förvaltare.

Är du intresserad?


Om någon på grund av sjukdom eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt eller förvalta sin egendom kan god man eller förvaltare förordnas. Förvaltarskapet ersätter tidigare gällande omyndigförklaring. Gode mannens och förvaltaren uppdrag står under tillsyn av överförmyndare.

I varje kommun ska finnas en överförmyndare som ska utöva kontroll över förmyndares, gode mäns och förvaltares förvaltning. Denna tillsyn skall tillvarata myndigheternas och huvudmännens intressen genom att se till att förmyndare, förvaltare och gode män utövar sin ekonomiska förvaltning på ett tillfredsställande sätt.

Överförmyndare:
Elsie Jonsson, tfn 0680-177 48, 072-504 92 34, mån kl 10-12, tor kl 13-15
E-post: overformyndare@herjedalen.se

Ersättare: Gunilla O Englund

Handläggare:
Maria Wallin-Larsson, tfn 0680-161 45
Telefontid: vardagar kl 10:00-12:00

Under perioden 10 juli till och med 5 augusti gäller ändrad telefontid:
Tisdagar, torsdagar och fredagar kl 10-12.

Kontaktinformation
Överförmyndare
Elsie Jonsson
Telefon
0680-177 48, 072-504 92 34
mån kl 10-12, tor kl 13-15
E-post
overformyndare@herjedalen.se

Handläggare
Maria Wallin Larsson
Telefon
0680-161 45, kl 10-12
E-post
maria.wallin-larsson@herjedalen.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-07-02 13.40
av Maria Wallin-Larsson