Kalkning, fiske och vattenfrågor

Kalkning

Härjedalens kommun är huvudman för de kalkningsinsatser som årligen genomförs i ett antal av kommunens sjöar och vattendrag. Totalt sprids det mellan 1500 och 2500 ton kalk per år i 35 olika åtgärdsområden. Den mesta kalken sprids via 15 kalkdoserare, som står strategiskt utplacerade i känsliga vattendrag. Kalkningen finansieras via statsbidrag som kommunen söker hos Länsstyrelsen.

Nedfall av försurande ämnen från mänskliga luftutsläpp av svavel och kväve har minskat men det finns fortfarande känsliga områden i kommunen som uppvisar biologiska skador.

Kalkningen av sjöar och vattendrag syftar till att förbättra den försurade livsmiljön för många vattenlevande organismer. Många fiskbestånd har tagit skada av försurningen.

Effekterna av kalkningsinsatserna kontrolleras årligen genom vattenprovtagningar samt provfisken i sjöar och vattendrag.

Mer info hittar man på: www.havochvatten.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fiske

Sportfisket i Härjedalen är en stor aktivitet som årligen genererar betydande summor till näringen i kommunen. En mängd sportfiskare besöker kommunen varje år för att ta del av den rikedom av fiskevatten Härjedalen erbjuder. Ett bra fiske är också viktigt för innevånarna i kommunen och möjligheten att kunna fånga och konsumera fisk, är av stort värde.

En förutsättning för att kunna erbjuda ett hållbart, långsiktigt fiske, är att sjöar och vattendrag mår bra. Här har kalkningen en viktig roll.

Inom kommunens fiskeorganisationer, arbetas det fortlöpande med olika projekt, för att kunna bevara och stärka fiskbestånden. Kommunen och övriga myndigheter bidrar med samordning, ekonomiskt stöd och rådgivning.

Janne Gabrielsson

Kontaktperson:
Kalkning - Fiske - Vattenfrågor

Janne Gabrielsson
Mobil: 070-594 16 06
janne.gabrielsson@berg.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-09 09.59
av Anna Elfqvist