Gatubelysning

Belysning längs gator och i parker

Gatuavdelningen ansvarar för offentlig belysning längs gator och parker i tätorterna. Vi hjälper även vägsamfälligheter och Trafikverket med deras belysning.

Byte av lampor

Tillsyn och utbyte av lampor sker vanligtvis tre gånger per år. Om flera lampor på samma plats eller vid viktiga korsningar slocknat byter vi dem tidigare.

Felanmälan av trasig gatubelysning

Anmäla trasig gatubelysning via felanmälan av gatubelysning.

Mer information

Erik Bäckström, gatuingenjör
0684-167 27

Gatubelysning

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-04-03 11.19
av Åsa Evertsdotter