Vinterväghållning

Gatu- och VA avdelningen har upphandlat vinterväghållning. Upphandlingen gäller till och med 2020.

På smala gator är det viktigt att parkera så att snöröjningsfordonen kan utföra sitt jobb annars måste vi avbryta arbetet och komma tillbaka senare. Det innebär onödiga kostnader och problem för trafikanter.

För att underlätta snöröjningen ska fastighetsägare tar bort grenar som sticker ut över gatan. Snö får inte läggas på gator eller grannens tomt. Parkera inte så att bilen hindrar snöröjningen.

Gångbana utanför fastighet

I detaljplanelagt område svarar fastighetsägaren för skötsel av gångbanan vid sin fastighet.

Sandupplag och sandlådor

På flera platser har kommunen sandupplag eller sandlådor där allmänheten får hämta sand gratis, max två hinkar vid varje tillfälle.

Sand finns att hämta:

  • Sveg, kommunförrådet
  • Hede, kommunförrådet
  • Ytterhogdal, kommunförrådet
  • Funäsdalen, kommunförrådet
  • Lofsdalen, brandstationen
  • Glöte, Glötegården

Skador vid snöröjning

Skador på staket, brevlådor, häckar och annat kan inträffa vid snöröjning. Om olyckan är framme ska fastighetsägaren snarast meddela kommunen om vad som inträffat.

Brevlådor och soptunnor

För att minska skaderisken ska du placera brevlådor och sopkärl på tomten och markera staket och häckar med käppar i tomtgräns.

Snöröjning

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-06-27 11.10
av Åsa Evertsdotter