Parker

Härjegårdar sköter kommunens planteringar, gräsmattor, fontäner, buskar och träd.

De ansvarar också för skötsel och underhåll av de kommunala lekplatserna. På dessa försöker vi skapa en god och säker lekmiljö, genom att följa den rekommenderade europastandarden.

Mer information
Härjegårdar
0680-169 50
info@harjegardar.se


Bokning av gräsytan vid Medborgarhuset

Om någon förening eller organisation vill utnyttja gräsytan bakom Medborgarhuset går det bra att boka den hos:

Linda Bergström, fritidsenheten
linda.bergstrom@herjedalen.se

Sommaraktivitet
Lekande barn

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-06-27 10.56
av Åsa Evertsdotter