Parker

Härjegårdar sköter kommunens planteringar, gräsmattor, fontäner, buskar, träd och ansvarar för skötsel och underhåll av de kommunala lekplatserna. På dessa försöker vi skapa en god och säker lekmiljö, genom att följa den rekommenderade europastandarden.

Mer information
Härjegårdar
0680-169 50
info@harjegardar.se

Sommaraktivitet
Lekande barn

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-01-27 14.23
av Åsa Evertsdotter