Enskilda vägar lämnas tillbaka till fastighetsägarna

Efter 30 september 2020 snöröjer inte kommunen enskilda vägar. Fastighetsägare längs enskilda vägar ansvarar från 1 oktober 2020 för snöröjning, drift och underhåll av vägen.

Karta över vägar som lämnas tillbaka till fastighetsägarna

Se karta över enskilda vägar utanför tätorter som lämnas tillbaka till fastighetsägare senast 1 oktober 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vägar utanför tätorterna markerade med rött överlämnas till fastighetsägarna. Samtidigt upphör kommunen att ploga, sanda och underhålla dessa vägar.

Mer information skickas till berörda fastighetsägare under 2019.

Bilda gemensamhetsanläggning

Information om att bilda gemensamhetsanläggning och överenskommelse om skötsel och statsbidrag för vägar finns på Trafikverkets, Lantmäteriets och Riksförbundet enskilda vägars webbplatser:

Läs på Lantmäteriets webbplats om samfälligheter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksförbundet enskilda vägars webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs på Trafikverkets webbplats om enskilda vägarlänk till annan webbplats

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 10 juni 2019 § 105 att kommunen ska lämna tillbaka vägar som kommunen inte är juridiskt ansvarig för till fastighetsägarna.

Läs protokollet från kommunfullmäktige 10 juni 2019.PDF (pdf, 983.2 kB)

Enskilda gator och vägar i tätorterna

I tätorterna avvecklas snöröjning och underhåll av gator och vägar där kommunen inte är juridiskt ansvarig för väghållningen, och där det är praktiskt möjligt, senast 31 maj 2023.

Mer information

tekniska@herjedalen.se
0680-161 00 växel

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-10-24 08.59
av Åsa Evertsdotter