Enskilda vägar lämnas tillbaka till fastighetsägarna

Efter 30 september 2020 snöröjer inte kommunen enskilda vägar. Fastighetsägare längs enskilda vägar ansvarar från 1 oktober 2020 för snöröjning, drift och underhåll av vägen.

Trafikverkets presentation från mötena i Hedeviken och Älvros.PDF (pdf, 4.7 MB)

Kontakt med lantmäterikonsult för möte eller via telefon

Vägföreningar eller annan sammanslutning som håller på att bildas kan få kostnadsfri rådgivning av fristående lantmäterikonsult.

Sten-Olof Schärdin, fristående lantmäterikonsult
Boka tid för möte via telefon
070-603 28 00 telefontid onsdagar 13-16 eller via mejl
sos@lillsjon.net

Karta över vägar utanför tätorterna som lämnas tillbaka till fastighetsägarna

Se karta över enskilda vägar utanför tätorter som lämnas tillbaka till fastighetsägare senast 1 oktober 2020länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Runt hundra vägar utanför tätorterna markerade med rött på kartan lämnas tillbaka till fastighetsägarna. Samtidigt upphör kommunen att ploga, sanda och underhålla dessa vägar.

Mer information har skickas till berörda fastighetsägare.

Bilda gemensamhetsanläggning

Skogsstyrelsen kan hjälpa till med förarbetet innan föreningen tar kontakt med Lantmäteriet. Skogsstyrelsen kan hjälpa till med

  • andelstalsberäkning
  • båtnadsområde (det område som tillfaller vägen)
  • frivilliga överenskommelser mellan berörda fastighetsägare

Mer information
Anders Ryberg, skogskonsulent Skogsstyrelsen
0680-554 43
anders.ryberg@skogsstyrelsen.se

Information om att bilda gemensamhetsanläggning och överenskommelse om skötsel och statsbidrag för vägar finns på Trafikverkets, Lantmäteriets och Riksförbundet enskilda vägars webbplatser.

Läs på Lantmäteriets webbplats om samfälligheter.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksförbundet enskilda vägars information om Vägskötsel för föreningar utan lantmäteriförrättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Läs på Trafikverkets webbplats om enskilda vägarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bakgrund

Kommunfullmäktige beslutade 10 juni 2019 § 105 att kommunen ska lämna tillbaka vägar som kommunen inte är juridiskt ansvarig för till fastighetsägarna.

Läs protokollet från kommunfullmäktige 10 juni 2019.PDF (pdf, 148.9 kB)

Föreslår förlängd tid för överlämnandet av vägar

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår vid nästa sammanträde att tiden för att lämna över skötseln av enskilda vägar förlängs till 1 oktober 2022. Utöver det föreslås överlämnandet av gator och vägar i tätorterna starta tidigare än planerat.

Läs mer om förlängd tid för överlämnandet av enskilda vägar.

Enskilda gator och vägar i tätorterna

I tätorterna avvecklas snöröjning och underhåll av gator och vägar där kommunen inte är juridiskt ansvarig för väghållningen, och där det är praktiskt möjligt, senast 31 maj 2023.

Mer information

tekniska@herjedalen.se
0680-161 00 växel

Lars Åstrand, Svefa
lars.astrand@svefa.se
010-603 87 36

Möten om överlämnande av enskilda vägar

Under februari 2020 hölls två välbesökta möten om återlämnandet av enskilda vägar. På mötena deltog politiker och tjänstemän från kommunen samt sakkunniga från Trafikverket, Lantmäteriet och Riksförbundet för enskilda vägar. Mötena i Hedeviken och Älvros behandlar alla vägar i Härjedalen.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-30 10.46
av Åsa Evertsdotter