Ansökan om trädfällning

Samhällsbyggnadsförvaltningen får ofta in önskemål från privatpersoner om att få fälla träd som står på kommunens park-, natur- och trafikmark.

För att kunna göra en enhetlig bedömning i varje enskilt fall vill vi att du som har önskemål om trädfällning, fyller i och skickar in blanketterna:

Ansökan om trädfällning på kommunens markPDF (pdf, 16.7 kB)
Godkännande av berörda grannarPDF (pdf, 17.3 kB)

Observera att blanketten endast gäller för träd som står på kommunal mark.

Om du misstänker att det finns risk för att trädet kan falla, och att någon eller något kan komma till skada – ring direkt till växeln 0680- 161 00.

När ansökan har kommit in, så görs en bedömning utifrån kriterierna nedan.

  • Trädets värde med avseende på ålder, art och biologiska värde.
  • Trädets värde för den omgivande miljön med tanke på områdets karaktär och estetik.

Avtal om trädfällning

Det kan finnas träd som har lite värde för kommunen men som kommunen inte har resurser att ta bort. Det finns då möjlighet att ingå ett avtal med kommunen om att få eget ansvar för trädfällningen.

Fyll i blanketterna:
Tillstånd om trädfällning på kommunens markPDF (pdf, 19.8 kB)
Ansökan om trädfällning på kommunens markPDF (pdf, 16.7 kB)
Godkännande av berörda grannarPDF (pdf, 17.3 kB)

Dokumenten fylls i och skickas in till:           

Härjedalens kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Medborgarhuset
842 80 Sveg

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-01-18 08.56
av Anna Elfqvist