Tobaksfri duo i Härjedalen

Alla skolor i Härjedalens kommun är med i Tobaksfri duo.

Tobaksfri duo är ett tobaksförebyggande program. Det går ut på att elever i årskurs fem eller sex skriver ett kontrakt med en vuxen om att båda ska vara tobaksfria det kommande året.

Film om rökning

Varje år börjar 16 000 människor i Sverige röka. Av dem är 14 400 barn. Samhällskostnaden för rökningens konsekvenser uppgår till 75 miljarder kronor varje år. Det är lika mycket som vi lägger på utbildning i Sverige.

Se filmen Tobak är det värsta beroendet av alla.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fina framgångar

Tobaksfri duo i Härjedalen når fina resultat. 90 procent av årets elever i år 6 är tobaksfria. Totalt är det 232 elever i år 6-8 som skrivit kontrakt med en vuxen om att vara tobaksfria.

Bli sponsor

Företag och organisationer kan sponsra Tobaksfri duo. I Härjedalen finns ett tiotal sponsorer. Kommunen söker nya sponsorer, ta chansen att bli en!

Kontakta agneta roberts@herjedalen.se 

Tobaksfri Duo

Vad är Tobaksfri duo?

Folkhälsocentrum i Jämtland arbetar tillsammans med kommunen om Tobaksfri Duo. En representant från Folkhälsocentrum och en person från kommunen åker ut och besöker år 6 på skolorna. Efter klassbesöket blir föräldrarna informerade och eleverna erbjuds att bilda en duo tillsammans med en vuxen tobaksfri partner. Det kan vara en förälder, men också någon annan viktig vuxen, ett äldre syskon, en faster, en granne, en morfar, en lärare.

Det viktiga är att det är en person som känner ansvar för att följa upp och fråga hur det går med det tobaksfria beslutet. Den vuxne duo-partnern är ett viktigt stöd och förebild. Kontraktet gäller till skolavslutningen i årskurs nio och följs årligen upp via en Försäkran, som ska skrivas under både av den unge och dess vuxenpartner, där man intygar att man varit tobaksfri under det gångna året.

Under åren som det tobaksförebyggande programmet funnits har det visat sig att många tobaksbrukande föräldrar sett Tobaksfri Duo och kontraktsskrivningen som en viktig anledning och ett stöd till ett beslut att själv sluta använda tobak.

Kommunen genomför en drogvaneundersökning i år 6 och 8 på skolorna och den visar på minskad användning av alkohol och tobak bland kommunens ungdomar. Tobaksfri Duo kan vara en del i det goda resultatet.

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-01-15 15.47
av Åsa Evertsdotter