Hälsa på lika villkor - hur mår vi i länet?

Vart fjärde år deltar Jämtlands läns landsting och länets kommuner med ett utökat urval i den nationella undersökningen som genomförs av Folkhälsomyndigheten. Senast var år 2014.  Enkäten skickas ut till totalt 150 000 personer, varav 9 600 personer i länet.

Viktigt underlag för hälsoarbetet
Resultatet av enkäten visar hur länets befolkning mår, hur hälsan ser ut i olika grupper och hur den förändras över tid. Resultatet användas som underlag för beslut om insatser som syftar till att förbättra befolkningens hälsa.

2014 års rapport visar att folkhälsan blir bättre – men inte på lika villkor
Bland unga vuxna män i Härjedalen och Jämtland syns en positiv utveckling med en minskad riskabel alkoholkonsumtion, dagligrökningen har sjunkit betydligt för kvinnor i medelåldern och en större andel äldre kvinnor rapporterar god hälsa jämfört med tidigare. Samtidigt finns det också utmaningar.

Sammanställningen av Hälsa på lika villkor:

Hälsa på lika villkor. Rapport för Härjedalens kommun 2014PDF (pdf, 934 kB)

Hälsa på lika villkor. Rapport för Jämtlands län 2010länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du kan även läsa mer om undersökningen på:
folkhalsomyndigheten.se/nationella-folkhalsoenkatenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2018-07-12 10.12
av Åsa Evertsdotter