ANDT-förebyggande arbete

Det förebyggande arbetet med alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) har i Härjedalens kommun pågått sedan 2007. Arbetet bygger på olika prevensionsprorgram, samverkansgrupper, enkätundersökningar, kartläggning, policyarbete och handlingsplaner. Dit hör föräldrastöd, föräldrautbildningar, att stötta och stärka ungdomars fritid och att ordna drogfria arenor.

Det ANDT-förebyggande arbetet styrs av den nationella strategin, mobiliseringens handlingsprogram och kommunens alkohol- och drogpolitiska handlingsprogram.

Mobiliseringen mot droger är en regional samverkan där alla drogsamordnare i länet träffas regelbundet. Följ arbetet via www.riskbruk.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Se Härjedalens arbetelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-01-15 11.12
av Åsa Evertsdotter