Agneta Roberts presenterar Mentor på skolan.

Folkhälsa​

Folkhälsoplan för Härjedalens kommun

Follkhälsoplan för Härjedalens kommun 2018-2020PDF (pdf, 238.3 kB)

Folkhälsa handlar om vår hälsa om vår möjlighet att leva ett gott liv. Som individ har du ett eget ansvar för din hälsa men förutsättningarna att må bra skapas genom politiska beslut.

Alla kommuner i Jämtlands län arbetar tillsammans för en Hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Vad det innebär kan du läsa om i länets folkhälsopolicy.

Folkhälsoplanen för Härjedalens kommun har sin grund i länets folkhälsopolicy och i kommunens vision och kärnvärden.

Härjedalens kommun har arbetat fram en plan att jobba efter. Den ny planen fokuserar på:

  • Trygga uppväxtvillkor: Trygghet åt alla
  • Utbildning, arbete och sysselsättning
  • Hälsofrämjande miljöer och ett drogförebyggande arbete
  • Delaktighet och inflytande


Undersökningar om drogvanor

Sammanställning av enkät om drogvanor i årskurs 6 och 8 i Härjedalens kommun läsåret 2018-2019.PDF (pdf, 2.2 MB)

Sammanställning av enkät om drogvanor årskurs 6 och 8 i Härjedalen, genomförd våren 2017PDF (pdf, 2.1 MB)

Sammanställning av enkät om drogvanor för gymnasieskolan i Härjedalen, genomförd våren 2017PDF (pdf, 1.3 MB)


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-09-25 14.49
av Åsa Evertsdotter