2019-05-15 00.30

Kungörelse – Samråd om förslag till ny översiktsplan för Härjedalens kommun 15 maj-15 juli

I översiktsplanen redovisar kommunen hur mark och vatten ska användas på lång sikt.

Förslaget visar bland annat var och hur bostäder ska byggas, vilka utmaningar som finns inför framtiden, hur de ska hanteras och bedömningar av vilka konsekvenser förslaget till översiktsplan ger.

Översiktsplanen finns på: www.herjedalen.se/oversiktsplanlänk till annan webbplats eller som pdf.

Lämna synpunkter på förslaget senast måndag 15 juli via formulär på www.herjedalen.se, mejl till kommun@herjedalen.se eller i vanlig post till: Härjedalens kommun, Miljö och bygg, Medborgarhuset, 842 80 Sveg.

Ange diarienummer KS 2018/124.

Mer information

Eli Larsdotter Brynhildsvoll, stadsarkitekt
0687-16179, eli.larsdotter@berg.se

Elise Nilsson, planingenjör
0684-16721, elise.nilsson@berg.se

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-05-15 00.30
av Anna Elfqvist