Kungörelse - Antagande ny översiktsplan Härjedalens kommun

Kommunfullmäktige i Härjedalens kommun har 2020-06-22 antagit en ny översiktsplan.

I översiktsplanen redovisar kommunen hur mark och vatten ska utvecklas på lång sikt. Planen ska styra kommunens utveckling under de kommande årtiondena.

Den nya översiktsplanen hittar du här: Antagen översiktsplan

Det går inte att överklaga översiktsplanens innehåll, men om du anser att kommunen inte följt plan- och bygglagens regler för hur planen ska tas fram kan du överklaga detta. Det gör du i sådant fall till förvaltningsrätten genom laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725). Överklagandet ska vara skriftligt och ha kommit in till förvaltningsrätten senast tre veckor från den dag då det tillkännagavs på kommunens anslagstavla.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten i Härnösand
Box 314
871 27 Härnösand

Frågor kring översiktsplanen besvaras av Karin Nordström, Samhällsplanerare,0687-16552, karin.nordstrom@berg.se eller Malin Bernhardsson, Planingenjör, 0687-165 48, malin.bernhardsson@berg.se .


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-29 14.52
av Maria Busk