2020-06-25 15.10

Kungörelse

Berg och Härjedalens kommuners gemensamma miljö- och byggnadsnämnd har fått en ansökan om bygglov för reningsverk, personalbyggnad samt container för reservkraft.

Berörda sakägare samt känd organisation eller förening bereds härmed tillfälle att yttra sig över ansökan.

Ärendet prövas av kommunen mot plan- och bygglagen (PBL). Synpunkter på ansökan skall vara tillhanda senast 2020-07-16.

miljö- och byggnämnden, Medborgarhuset,
842 80 Sveg eller e-post: mob@berg.se

Upplysningar lämnas av Joel Backman 0687-165 20.

Reningsverk fasadPDF (pdf, 159 kB)
Reningsverk planritningPDF (pdf, 1.4 MB)
Reningsverk sektionerPDF (pdf, 241.4 kB)
Personalbyggnad fasadPDF (pdf, 450.8 kB)
Personalbyggnad plan_sektionPDF (pdf, 570.3 kB)
SituationsplanPDF (pdf, 816.1 kB)

Sidinformation

Sidan uppdaterad 2020-06-25 15.10
av Anna Elfqvist