2019-11-26 15.17

Justerat protokoll, socialutskottet

Protokoll från socialutskottets sammanträde den 26 november är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Socialutskottet

Sammanträdesdatum

2019-11-26

Paragrafer

178 - 194

Anslaget publicerades

2019-11-26

Anslaget avpubliceras

2019-12-17

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

Su 2019-11-26 (länk till protokoll)

Hur man överklagar detta beslut

Länk till aktuellt dokument


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-11-26 15.17
av Belinda Härjebäck