2019-10-09 11.12

Justerat protokoll, socialutskottet

Protokoll från extra sammanträde i socialutskottet den 8 oktober är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Socialutskottet

Sammanträdesdatum

2019-10-08

Paragrafer

162

Anslaget publicerades

2019-10-09

Anslaget avpubliceras

2019-10-30

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

Su § 162 (länk till protokoll)

Hur man överklagar detta beslut

Länk till aktuellt dokument


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-10-09 11.12
av Belinda Härjebäck