2019-11-04 13.39

Justerat protokoll, socialutskottet

Protokoll från socialutskottets extra sammanträde den 4 november är justerat och finns som pdf-fil. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades här.

Anslag/bevis

Organ

Socialutskottet

Sammanträdesdatum

2019-11-04

Paragrafer

177

Anslaget publicerades

2019-11-04

Anslaget avpubliceras

2017-11-25

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkansliet, Sveg

Ladda ner aktuellt protokoll

Su § 177

Hur man överklagar detta beslut

Länk till aktuellt dokument


Sidinformation

Sidan uppdaterad 2019-11-04 13.39
av Belinda Härjebäck